دبیرستان غیردولتی دوره اول دخترانه بصیرت

دبیرستان غیردولتی دوره اول دخترانه بصیرت

هدف از تاسیس آموزشگاه ، برخورداری دانش آموزان از آموزش وپرورش غنی ، کیفی ومهارت محور است .

در این مدرسه علاوه بر تدریس کتابهای درسی توسط دبیران متخصص ومتعهد ، فعالیت های فوق برنامه مهارت محور  در راستای برنامه درسی اجرا می شود 

موسسین آموزشگاه با تجربه چندین ساله در مدرسه نمونه و اجرای برنامه مدیریت تعالی مدرسه وکسب رتبه ممتازکشوری در سه مرحله ، تجارب زیسته خود را در مدرسه بصیرت اجرا می کنند.

فعالیت های در حال اجرا مدرسه :

- تعیین و اجرای برنامه ها با مشارکت نیروی انسانی نقش آفرین

- آموزش دبیران و کارکنان بر اساس آخرین تغییرات و نیازمندی های روز

- آموزش والدین همزمان با آموزش های مهارت محور فرزندان

آموزش های دانش آموزان:

مهارت های زندگی - مهارت های تحصیلی - خوشنویسی - فن بیان - تقویت بنیه علمی و تست زنی - آشنایی با مشاغل - آموزش اصول شهروندی ، تغذیه سالم و حفظ محیط زیست